กกพ.กำหนดอัตราชาร์จEV 2.63บาทต่อหน่วย

ผู้ชมทั้งหมด 1,012 

กกพ. ออกประกาศกำกับอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตั้งแต่เดือน ธ.ค.63 กำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับปั๊มชาร์จ (ขายส่ง) อยู่ที่ 2.63 บาทต่อหน่วย ทดลองใช้ 2 ปี (63-64) หวังส่งเสริมลงทุนหัวจ่ายเร่งด่วน (Quick Charge) กระตุ้นดีมานด์ใช้รถยนต์ EV

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้ออกประกาศกำกับอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้ว

โดย กกพ.ได้กำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับปั๊มชาร์จ (ขายส่ง) อยู่ที่ 2.63 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นอัตราที่หักค่าพลังงานไฟฟ้า (Demand Charge) หรือ ค่าลงทุนโรงไฟฟ้า ระบบส่ง ออกจากสูตรค่าไฟฟ้าฐานที่คิดสำหรับรถยนต์ EV เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ประเภทหัวจ่ายเร่งด่วน (Quick Charge )กระจายในต่างจังหวัดมากขึ้น และมีความต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นอัตราชั่วคราว

ทั้งนี้การกำหนดราคาดังกล่าวนั้นจะทดลองใช้ 2 ปี (2563-2564) จากนั้น กกพ.จะนำข้อมูลมาศึกษาอัตราที่เหมาะสมใหม่ ก่อนจะนำไปสู่การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและแยกอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับรองรับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า EV ให้ชัดเจนต่อไป

“กกพ.ประกาศอัตราชาร์จไฟฟ้าชั่วคราว ในกรณี Low Priority อยู่ที่ 2.63 บาทต่อหน่วย เป็นราคาขายส่งให้ของการไฟฟ้าไปแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับว่า การไฟฟ้ากับคู่สัญญาจะมีการกำหนดเงื่อนไขกันอย่างไร ซึ่ง กกพ.ไม่ได้คุมอัตราขายปลีก แต่หากการไฟฟ้า กังวลว่าจะมีการนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ในส่วนอื่นๆ ก็อาจเพิ่มบทลงโทษเข้าไปในสัญญาให้เข้มงวดมากขึ้นได้” นายคมกฤช กล่าว