กกพ.ขยับไทม์ไลน์ประกาศผลยื่นชิงเค้ก “พลังงานหมุนเวียน 5,203 MW”

ผู้ชมทั้งหมด 878 

กกพ.ปิดรับคำเสนอขายไฟฟ้าโครงการพลังงานหมุนเวียน 5,203 เมกะวัตต์ พร้อมปรับไทม์ไลน์ ขยายเวลายื่นเอกสารได้ถึง 30 พ.ย. นี้ และเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ชนะเป็น 22 มี.ค. 2566 ขณะที่ เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ คนสนใจต่ำเป้า คาดราคารับซื้อไม่จูงใจ

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า โครงการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) พ.ศ. 2565-2573 สำหรับเชื้อเพลิง 4 ประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(โซลาร์ฟาร์ม), ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย),พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน รวมปริมาณรับซื้อไฟฟ้า 5,203  เมกะวัตต์ ที่มีกำหนดเปิดให้ผู้สนใจ ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 นั้น ในส่วนของ เชื้อเพลิงประเภทก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) มียื่นเสนอโครงการไม่ถึง 50 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าเป้าหมายที่เปิดรับซื้อ 335 เมกะวัตต์

ขณะที่ เชื้อเพลิงอื่น ได้แก่ ลม เปิดรับซื้อ 1,500  เมกะวัตต์ ,แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 2,368 เมกะวัตต์ และแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 1,000 เมกะวัตต์  มีผู้สนใจ ยื่นเสนอขายไฟฟ้า เกินกว่าโควตาที่กำหนด

ทั้งนี้ วงการพลังงาน ประเมินว่า ก๊าซชีวภาพ ที่ยื่นเสนอต่ำกว่าเป้าหมาย เพราะราคารับซื้อไฟฟ้าต่ำเกินไป จึงรอไปขายในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ที่ภาครัฐจะเปิดรับซื้อในเฟสต่อไปแทน ซึ่งได้ราคาอยู่ที่ประมาณ 3-4 บาทต่อหน่วย ส่วนอีก 3 ประเภทเชื้อเพลิงที่ยื่นเสนอขายไฟเกินเป้าหมาย แม้ราคารับซื้อจะไม่สูงมากนัก แต่ผู้ประกอบการไม่แน่ใจว่า ภาครัฐจะเปิดรับซื้อในอนาคตอีกหรือไม่ จึงรีบเสนอโครงการในรอบนี้ก่อน

ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมเสนอขายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา หลานโครงการ ส่งผลให้มีการยื่นเอกสารเสนอขายไฟฟ้าไม่ทัน ทางสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จึงได้ออกประกาศ ขยายเวลาในการส่งเอกสาร จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 25 พ.ย. 2565 ขยายเป็น 30 พ.ย. 2565 พร้อมเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจากการไฟฟ้า จากเดิมจะประกาศวันที่ 2 ธ.ค. 2565 เป็น 9 ธ.ค. 2565 และเลื่อนเวลาที่ สำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือกจาก 15  มี.ค. 2566 เป็น 22 มี.ค. 2566 แทน