กกพ. จัด Road Show 13 จังหวัด ชวนประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 65

ผู้ชมทั้งหมด 579 

นางฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ตัวแทนผู้จัดงานโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ลงพื้นที่จัดกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดและรับสมัครผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดทั่วประเทศ รวม 13 ครั้ง ได้แก่ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา นครสวรรค์ ขอนแก่น อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ลำปาง สุราษฎร์ธานี ราชบุรี สงขลา กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร

โดยการจัดประกวดครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด“เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง Empower the Community for Sustainable Development ร่วมชิงถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่า 710,000 บาท แบ่งระดับการประกวดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 2 ประเภท ได้แก่ กองทุนขนาดใหญ่ดีเด่น และกองทุนขนาดกลางดีเด่น (จำนวน 6 รางวัล),

การประกวดระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ จำแนกตามแผนงานที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนใน 6 ด้าน ได้แก่ โครงการชุมชนดีเด่นด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค และด้านพลังงานชุมชน (จำนวน 18 รางวัล) และการประกวดระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (จำนวน 3 รางวัล) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 โดยหากสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook : PDF Awards หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1204