“กกพ.” จ่อหารือ “พลังงาน” เร่งสรรหา กรรมการ 4 คน ก่อนพ้นวาระ 30 ก.ย.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 4,793 

“กกพ.” เตรียมเสนอ กระทรวงพลังงาน พิจารณาแนวทางสรรหากรรมการ กกพ. ล่วงหน้า 6 เดือน จากเดิม 4 เดือน หลังจะครบวาระ 30 ก.ย.นี้ จำนวน 4 คน หวั่นไร้ ประธาน บอร์ด ทำงานสะดุด เหตุเสมอใจ ศุขสุเมฆ” อายุครบ 70 บริบูรณ์ ไม่สามารถรักษาการต่อได้

ในวันที่ 30 ก.ย.2567 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (บอร์ด กกพ.) จะหมดวาระและพ้นจากตำแหน่ง จำวน 4 คน จากบอร์ด กกพ. ทั้งหมด 7 คน เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 6 ปี โดยกรรมการฯ ที่จะครบวาระทั้ง 4 คน ประกอบด้วย

1.นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ.

2.นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ กกพ.

3.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ กกพ.

4.นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ กกพ.

ขณะที่ บอร์ด กกพ. ที่ยังเหลืออยู่อีก 3 คน จะมีวาระดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี ประกอบด้วย

1.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ กกพ.

2.นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ กรรมการ กกพ.

3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการ กกพ.

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน ระบุว่า บอร์ด กกพ.ที่จะครบวาระทั้ง 4 คนในรอบนี้นั้น มีความสำคัญและต้องเร่งรีบกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ โดยเร็ว เนื่องจากประธานบอร์ด กกพ. คือ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ  จะหมดวาระในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากมีอายุครบ 70 บริบูรณ์ จึงไม่สามารถรักษาการต่อไป

ดังนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้เตรียมพร้อมนัดหมายเพื่อหารือกับกระทรวงพลังงาน ให้เกิดความชัดเจว่า จะออกกฎกระทรวงสำหรับสรรหา บอร์ด กกพ.ใหม่หรือไม่ หรือ  จะใช้หลักเกณฑ์การสรรหาเดิมที่มีอยู่ ซึ่งหากใช้หลักเกณฑ์เดิมก็จะทำให้กระบวนการเดินหน้าได้เร็วขึ้น แต่หากต้องออกหลักเกณฑ์ใหม่ ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น โดยหากมีความชัดเจนจากทางกระทรวงพลังงานแล้ว ขั้นตอนต่อไป ทาง สำนักงาน กกพ. ก็จะเดินหน้าประกาศเปิดรับสมัครกรรมการ กกพ.ต่อไปได้

“การสรรหากกรรมการ กกพ.ในครั้งก่อน ได้วางกระบวนการล่วงหน้า 4 เดือน แต่กว่าจะแต่งตั้งกรรมการได้จึง ก็เกิดความล่าช้าออกไป ฉะนั้นในรอบนี้ เข้าว่า ทาง กกพ.จะขอให้กระทรวงพลังงาน พิจารณากระบวนการสรรหาเร็วขึ้น หรือ เริ่มดำเนินการล่วงหน้า 6 เดือน เพื่อให้ได้การแต่งตั้งประธานบอร์ด กกพ.คนใหม่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันในวันที่ 1 ต.ค.2567 ทันที ป้องกันไม่ให้งานต่างๆ เกิดปัญหาสะดุด”  

สำหรับคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ผ่านมาประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพลังงาน, ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตัวแทน NGO และตัวแทนจากสถาบันมหาวิทยาลัย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2567 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ได้ลงนามประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงาน กกพ. เพื่อมาทำหน้าที่แทนตัวเอง เนื่องจาก นายคมกฤช จะครบวาระการทำงาน 5 ปี ในเดือน ธ.ค. 2567 หลังเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2562 ขณะเดียวกัน นายคมกฤช ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมชิงสมัครชิงตำแหน่งกรรมการ กกพ. ในครั้งนี้ได้เช่นกัน