กกพ.เปิดพิจารณาด้านราคาโรงไฟฟ้าชุมชนผ่านคลิปวิดีโอ

ผู้ชมทั้งหมด 695 

กกพ. เปิดพิจารณาด้านราคาโรงไฟฟ้าชุมชนผ่านคลิปวิดีโอ ลดความเสี่ยงติดโควิด-19 พร้อมเร่งพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่เกิดเป็นวงกว้าง กกพ.จึงเลือกใช้แนวทางการชี้แจง และทำความเข้าใจกับผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) 150 เมกะวัตต์ ถึงแนวทางการพิจารณาด้านราคาตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านคลิปวิดีโอ (Video Clip) โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูแนวทางการพิจารณาด้านราคา ซึ่งประกอบด้วย การเปิดซองราคา การเรียงลำดับส่วนลด

โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาศักยภาพระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้ออันได้แก่ การพิจารณาสายป้อน (Feeder) หลักและสายป้อนทางเลือก ศักยภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)  ศักยภาพ Grid Capacity และเป้าหมายการรับซื้อของแต่ละเชื้อเพลิง ผ่านช่องทางยูทูป (OERC Thai) https://youtu.be/NWNgAIMuv44 หรือรับชมในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th) และช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊คเพจ (Facebook Page : สำนักงาน กกพ.) และทวิตเตอร์ (Twiter : ERC Thailand)

สำนักงาน กกพ. ได้เปิดให้ผู้ยื่นเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ นั้นที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 151 ราย สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หรือภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยผลการพิจารณาอุทธรณ์จะถูกนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ก่อนที่จะประกาศผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาด้านราคาจะเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น