กกพ.เล็งบี้ ปตท. คืนเงิน “ชอร์ตฟอล” รอบ2 อีก 4,700 ลบ.

ผู้ชมทั้งหมด 356 

กกพ.จ่อส่งหนังสือถึง ปตท. จี้คืนค่า “ชอร์ตฟอล” รอบที่2 จำนวน 4,700 ล้านบาท หวังนำเงินลดต้นทุนค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายปีนี้ (ก.ย. – ธ.ค.67) ประมาณ 7.8 สตางค์ต่อหน่วย ชี้หากไม่เห็นด้วยยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้

สืบเนื่องจาก กรณีที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ส่งหนังสือถึง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2567 เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซฯได้ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (ชอร์ตฟอล) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจากเงินก้อนแรก โดยขอให้ดำเนินงานการเป็นเรื่องเร่งด่วน และให้รายงานความคืบหน้าต่อกระทรวงพลังงานทุก 30 วันนั้น

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ล่าสุด กกพ.ได้รายงานความคืบหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ถึงข้อมูลการตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่า ราคาจัดหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ระหว่างปี 2556 – 2563 ยังมีส่วนต่างราคาชอร์ตฟอล ที่ ทางปตท. ซื้อก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย แต่ยังไม่ได้สะท้อนเข้าเป็นส่วนลดตามสูตรราคาก๊าซฯเฉลี่ยรวม 3 แหล่ง (Pool Gas) มูลค่าประมาณ 4,700 ล้านบาท

ดังนั้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติ เตรียมประชุมในวันที่ 29 เม.ย.นี้ เพื่อพิจารณากรณีตัวเลขมูลค่าชอร์ตฟอลที่เกิดขึ้นในรอบสอง ให้เกิดความชัดเจน ก่อนสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการ นำเสนอให้ บอร์ด กกพ.มีมติแจ้งไปยังปตท. ให้ดำเนินการตามคำสั่งต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากปตท. ยืนยันว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นไปตามมติกกพ. ก็จะสามารถนำเงินในส่วนนี้ มาใช้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปี 2567  (ก.ย. – ธ.ค.) ได้ประมาณ 0.078 บาทต่อหน่วย หรือราว 7.8 สตางค์ แต่หากปตท.ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว หรือ เห็นว่าข้อมูลขัดแย้งกัน ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ และชี้แจงข้อเท็จจริงได้ เหมือนกับที่ ปตท.เคยยื่นอุทธรณ์คำสั่งของกกพ.ในส่วนของค่าชอร์ตฟอล งวดแรก ที่มีมูลค่า 4,300 บาทได้

โดยครั้งนั้น กกพ.ได้พิจารณายกอุทธรณ์ ทำให้ ปตท.ต้องคืนค่าชอร์ตฟอลตามคำสั่ง และ กกพ.ได้นำเงินส่วนนี้มาลดต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. ที่ผ่านมาแล้ว