กทท. จับมือ หัวเว่ยร่วมดึงค้นเทคโนโลยี 5G พัฒนาธุรกิจท่าเรืออัจฉริยะ

ผู้ชมทั้งหมด 575 

กทท. จับมือ หัวเว่ยร่วมดึงค้นเทคโนโลยี 5G พัฒนาธุรกิจท่าเรืออัจฉริยะ พร้อมจัดตั้งต้นแบบกำกับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และกลุ่มนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับนายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านธุรกิจใหม่ รวมทั้งคิดค้นบริการดิจิทัลที่ทันสมัยและการถ่ายทอดความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายเกรียงไกร  กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลและพัฒนา บริการโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคิดค้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้กับกิจการท่าเรือและ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการของ กทท. สู่การเป็นท่าเรืออัจฉริยะที่มีมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ด้วยการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการ ของ กทท.  

ตลอดจนการให้คำปรึกษา วางแผน และออกแบบก่อสร้างท่าเรืออัจฉริยะ การส่งเสริมและดำเนินการให้บริการโซลูชั่น ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง (ICT) เข้ามาใช้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ กทท. ในอนาคต อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Smart Dry Port) เป็นต้น

พร้อมทั้งเพิ่มทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อสาธิตระบบการทำงานด้านเทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมดิจิทัลอื่น ๆ รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการมุ่งสู่การเป็นท่าเรืออัจฉริยะและท่าเรือสีเขียว โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งต้นแบบการกำกับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และกลุ่มนวัตกรรมร่วม พร้อมกำหนดแนวทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอต่อไป