กทท. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการให้บริการตู้สินค้า-ให้บริการเรือลากจูง

ผู้ชมทั้งหมด 715 

กทท. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และการให้บริการเรือลากจูงตามสถานการณ์ปัจจุบัน

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)  ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังตารางต่อไปนี้

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประเภทตู้สินค้าอัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 ตุลาคม 2565)อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 มกราคม 2566)
ตู้มีสินค้า  ขนาด  20 ฟุต     73 บาท73 บาท
ตู้มีสินค้า  ขนาด  40 ฟุต     146 บาท146 บาท
ตู้มีสินค้า  ขนาดมากกว่า 40 ฟุต     164 บาท164 บาท
ประเภทตู้สินค้าอัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 ตุลาคม 2565)อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 มกราคม 2566)
ตู้สินค้าเปล่า  ขนาด  20 ฟุต     44 บาท44 บาท
ตู้สินค้าเปล่า  ขนาด  40 ฟุต     88 บาท88 บาท
ตู้สินค้าเปล่า  ขนาดมากกว่า 40 ฟุต     99 บาท99 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่าเรือกรุงเทพ เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้า ขึ้นไปอัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 ตุลาคม 2565)อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 มกราคม 2566)
2,321 บาท / ชั่วโมง2,321 บาท / ชั่วโมง
ท่าเรือแหลมฉบัง2,961 บาท / ชั่วโมง3,166 บาท / ชั่วโมง

(กรณีเศษของชั่วโมงแต่ไม่ถึง 30 นาที จะคิดเป็น 30 นาที และหากเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5