กทท. แจ้งการหยุดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 888 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอแจ้งบริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. สามารถแสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ

สำหรับโรงพักสินค้า คลังสินค้า หรือท่าบริการตู้สินค้าที่บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือเจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่ไม่ได้แจ้งขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ ทกท. จะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ กทท.จะหยุดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ ทกท.ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.