กทท. โชว์ผลการดำเนินงานปีงบ’ 64 ปริมาณตู้โต 8.6% หนุนกำไรเพิ่ม

ผู้ชมทั้งหมด 638 

กทท. เผยผลการดำเนินงานรอบปีงบ’ 64 ปริมาณตู้พุ่ง 8.6% หนุนกำไรสุทธิ 6,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.99% เติบโตของตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการส่งออกของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในการให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สรุปดังนี้
               

ทกท. เรือเทียบท่า 4,170 เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.1% สินค้าผ่านท่า 21.185 ล้านตัน ลดลง 1.2% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.438 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 0.2% ทลฉ. เรือเทียบท่า 9,670 เที่ยว ลดลง 1.0% สินค้าผ่านท่า 90.445 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.0% ตู้สินค้าผ่านท่า 8.419 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 10.2%
             

ทชส. เรือเทียบท่า 2,231 เที่ยว ลดลง 10.5% สินค้าผ่านท่า 103,972 ตัน ลดลง 32.6% ตู้สินค้าผ่านท่า 5,064 ที.อี.ยู. ลดลง 32.3% ทชข.  เรือเทียบท่า 5 เที่ยว ลดลง 96.6% สินค้าผ่านท่า 28 ตัน ลดลง 98.9% ทรน. เรือเทียบท่า 248 เที่ยว เพิ่มขึ้น 15.9% สินค้าผ่านท่า 128,686 ตัน เพิ่มขึ้น 55.5% ตู้สินค้าผ่านท่า 4,173 ตู้ เพิ่มขึ้น 53.0%

ส่วนผลการดำเนินงานของ กทท. ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีเรือเทียบท่าที่ ทกท. และ ทลฉ. รวม 13,840 เที่ยว เพิ่มขึ้น 1.9% สินค้าผ่านท่า 111.630 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.9% และตู้สินค้าผ่านท่า 9.857 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 8.6% รวมรายได้ 15,613 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 6,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.99 อัตราการเติบโตของตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการส่งออกของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญทั้งปัจจัยด้านการส่งออกที่เติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ประกอบกับภาคการผลิตของไทยที่สามารถกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น รวมทั้งผลจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ปรับดีขึ้น ทำให้ภาคการบริการฟื้นตัวจึงส่งผลให้แนวโน้มภาพรวมของ กทท. มีผลการดำเนินงานการให้บริการ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าสูงขึ้น