กทท.ใช้ระบบe-Paymentชำระค่าบริการตู้สินค้า

ผู้ชมทั้งหมด 1,203 

กทท.เปิดใช้ระบบ e-Payment ในการชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออก ณ ท่าเรือกรุงเทพ เต็มรูปแบบ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ใช้บริการพร้อมทั้งบรรเทาปัญหาการจราจร  

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทท.ได้พัฒนาระบบ e-Payment มาให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระสินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ล่วงหน้า ก่อนรถบรรทุกตู้สินค้าผ่านท่าจะเข้าประตูตรวจสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดระยะเวลา ลดแรงงาน ลดปัญหาการจราจร และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

โดยระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารได้โดยอัตโนมัติ ปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง กทท. ได้ปรับเปลี่ยนควบรวมค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้ามาจัดเก็บรวมเป็นอัตราเดียว คือ คิดตามประเภทและขนาดของตู้สินค้า อีกทั้งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการชำระเงิน พร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าขาออกเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลตู้สินค้าของ ทกท.ก่อนรถบรรทุกวิ่งผ่านเข้า ทกท. ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.port.co.th และเลือกคำว่า e-Payment หรือกรอก IP Address: http://econtainerservice.port.co.th/PAT/#/login ในช่อง URL โดยกทท.ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งตู้สินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ประตูตรวจสอบ

ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้ ด้านการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โทร. 0 2269 5569 ด้านตู้สินค้า โทร. 0 2269 3002, 0 2269 3207 และแจ้งระบบขัดข้อง โทร.  0 2620 1888