กทท. 9 เดือน ปีงบ’ 65 มีรายได้ 1.17 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 1.63%  

ผู้ชมทั้งหมด 242 

กทท. เผยผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีงบ’ 65 ปริมาณตู้สินค้าเติบโตตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว มีเรือเทียบท่าที่ ทกท. และ ทลฉ. รวม 10,898 เที่ยว เพิ่มขึ้น 6.98% รายได้ 1.17 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 1.63%  

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานให้บริการเรือสินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือในช่วง 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) นั้นการบริการเรือสินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) มีเรือเทียบท่า 3,381 เที่ยว เพิ่มขึ้น 11.95% สินค้าผ่านท่า 13.97 ล้านตัน ลดลง 13.77% ตู้สินค้าผ่านท่า 0.95 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 13.34%

ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มีเรือเทียบท่า 7,517 เที่ยว เพิ่มขึ้น 4.88% สินค้าผ่านท่า 30.39 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.28% ตู้สินค้าผ่านท่า 6.56 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 5.81% ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) มีเรือเทียบท่า 1,442 เที่ยว ลดลง 8.85% สินค้าผ่านท่า 60,972 ตัน ลดลง 20.02% ตู้สินค้าผ่านท่า 2,147 ตู้ เพิ่มขึ้น 100% ท่าเรือระนอง (ทรน.) มีเรือเทียบท่า 132 เที่ยว ลดลง 27.87% สินค้าผ่านท่า 60,916 ตัน ลดลง 35.68% ตู้สินค้าผ่านท่า 2,241 ตู้ ลดลง 26.38%

ส่วนท่าเรือเชียงของ (ทชข.) ไม่มีเรือเทียบท่าและไม่มีสินค้าผ่านท่า เนื่องจากการค้าขายที่ ทชข. เป็นการค้าระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศได้ทำการค้าขายที่ด่านสากลผ่านทางสะพานมิตรภาพชายแดนไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)

ผลการดำเนินงานของ กทท. ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) มีเรือเทียบท่าที่ ทกท. และ ทลฉ. รวม 10,898 เที่ยว เพิ่มขึ้น 6.98% สินค้าผ่านท่า 44.36 ล้านตัน ลดลง 3.38% และตู้สินค้าผ่านท่า 7.52 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 2.94% ส่วนผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กทท. ระยะ 9 เดือน มีรายได้สุทธิ 11,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.63% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ยอดเบื้องต้นก่อนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทาน)

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องจากตุลาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 ที่ร้อยละ 2.4 ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2565 จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.7-3.2 หลังเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว ทั้งการบริโภค ภายในประเทศ การท่องเที่ยว และการเกษตร สะท้อนการเติบโตของตู้สินค้าของ กทท. ที่ขยายตัวสอดคล้องกับการส่งออกของประเทศ