กทพ. ขยายระยะเวลายกเว้นค่าผ่านทางฯ สำหรับรถ Shuttle Bus ออกไปถึง 18 ม.ค. 67

ผู้ชมทั้งหมด 252 

กทพ. ขยายระยะเวลายกเว้นค่าผ่านทางฯ สำหรับรถ Shuttle Bus ระหว่างสถานีกรุงเทพฯ ถึง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกไปถึง 18 ม.ค. 67 คิดเป็นรายได้ค่าผ่านทางมากกว่า 1 ล้านบาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถรับ – ส่ง (Shuttle Bus) ระหว่างสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษหัวลำโพง และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษย่านพหลโยธิน จำนวนเที่ยววิ่ง 88 เที่ยวต่อวัน ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2567 คิดเป็นค่าผ่านทางพิเศษ 1,188,000 บาท เพื่อเป็นการบริการ และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ยกเว้นค่าผ่านทางจำนวน 88 เที่ยวต่อวัน มาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 รวมเป็นค่าผ่านทางพิเศษ 2,376,000 บาท

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดประจำปี และช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 4,389 ล้านบาท โดย กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงเทศกาลมาตั้งแต่ปี 2553 ของทางพิเศษบูรพาวิถีและปี 2562 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก รวมทั้งเริ่มยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทางในวันหยุดประจำปีตั้งแต่ปี 2563