กทพ. ขยายเวลาให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชถึง 29 ก.พ.67

ผู้ชมทั้งหมด 334 

กทพ. ขยายเวลาให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช ด่านพระราม 9-1 –ด่านพระราม 9-2 และด่านลาดพร้าว จำนวน 10 บาทต่อเที่ยว ถึง 29 ก.พ.67

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ. จะขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช ที่ด่านฯ พระราม 9-1 ด่านฯ พระราม 9-2 และด่านฯ ลาดพร้าว จำนวน 10 บาทต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภททั้งระบบเงินสดและระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติด้วยบัตร Easy Pass ต่อไปอีกจนถึงวันที่  29 ก.พ. 67 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่าย จากเดิมการให้ส่วนลดจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธ.ค.66

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการเดินทางโดยใช้เครือข่ายทางพิเศษเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com เพื่อยกระดับบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง