กทพ. งดจำหน่ายบัตร Easy Pass ชั่วคราว

ผู้ชมทั้งหมด 724 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม งดจำหน่ายบัตร Easy Pass เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดย กทพ. จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเมื่อบัตร Easy Pass กลับมาจำหน่ายตามปกติอีกครั้ง

ทั้งนี้ บัตร Easy Pass ที่อายุการใช้งานแบตเตอรี่ใกล้จะหมด (ใช้งานมาประมาณ 7 ปี หรือใช้ผ่านทางมาแล้วประมาณ 14,000 ครั้ง) ยังสามารถนำบัตร  Easy Pass มาเปลี่ยนได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกบัตร Easy Pass ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แล้วต้องการซื้อทดแทน จะสามารถซื้อบัตร Easy Pass ได้เท่ากับจำนวนบัตรที่นำมายกเลิกเท่านั้น

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 1543