กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

ผู้ชมทั้งหมด 172 

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษประจิมรัถยาปี 67

นายพีรวัส ทองประไพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

นายพีรวัส กล่าวว่า ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่รอบเขตทางพิเศษให้เกิดความเข้มแข็ง ความสามัคคี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ รอบเขตทางพิเศษอย่างยั่งยืนลดพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ชุมชนช่วยดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2567 ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตตลิ่งชัน สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน โรงเรียนฉิมพลี และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 7 ฉิมพลี เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันนี้ ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

โดยในวันนี้ ได้จัดให้ความรู้วิธีการดับเพลิง การฝึกซ้อมขั้นตอนอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) ให้กับนักเรียนและชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งได้มอบมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงจำนวน 8 ถัง และของที่ระลึกให้กับชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 7 ฉิมพลี และมอบถังดับเพลิงจำนวน 8 ถัง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และของที่ระลึกให้กับโรงเรียนฉิมพลี อีกด้วย

“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยทางพิเศษประจิมรัถยา ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายพีรวัส กล่าว