กทพ.ชี้แจงกรณีป้าย VMS บนทางพิเศษ ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่น 

ผู้ชมทั้งหมด 411 

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ ( VMS ) บนทางพิเศษฉลองรัช ที่ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่นนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอชี้แจงว่าป้ายที่มีข้อความตกหล่น เป็นป้าย VMS แบบ full LED ที่ติดตั้งบนทางพิเศษฉลองรัชเพียงบางป้ายเท่านั้น ซึ่งการทางพิเศษฯได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทันทีที่ตรวจพบ ตั้งแต่เที่ยงของวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  ส่วนป้าย VMS ของทางพิเศษที่เหลืออีก 7 สายทาง มิได้มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใด

การทางพิเศษฯ ต้องขออภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้ด้วย