กทพ.ชี้แจงกรณีแท่งปูนตกใส่รถยนต์ เร่งเยียวยาด่วน

ผู้ชมทั้งหมด 367 

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้เผยแพร่ข้อความจาก Facebook ของสมาชิกเฟซบุ๊ก “Kanokpol S. Phomahad” โพสต์เดือด หลังก้อนปูนทางด่วนตกใส่รถยนต์ จนได้รับความเสียหาย แต่กลับถูกปฏิเสธค่าเยียวยาทุกอย่าง ยกเว้นค่าซ่อมรถนั้น

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่า ผู้ร้องเรียนได้โทรมาร้องเรียนผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center : 1543 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และเจ้าหน้าที่ Call Center ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบ พบว่าก้อนปูนดังกล่าว ตกจากทางพิเศษจริง จึงมีการประสานงานกลับไปยังผู้ร้องเรียน ในเรื่องการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมรถยนต์ดังกล่าว

ต่อมาผู้ร้องเรียนได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการร้องเรียนดังกล่าวกับ กทพ. และมอบหมายให้ทางบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกับ กทพ. ต่อไป ทั้งนี้ กทพ. ได้ประสานกับบริษัทผู้รับเหมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนแล้ว