กทพ. ย้ำ! เริ่มเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ต.ค. 66

ผู้ชมทั้งหมด 10,374 

กทพ. เริ่มเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ต.ค. 66 แนะนำผู้ใช้ Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษ หรือเติมเงินในบัตรเพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะไม่เสียค่ารักษาบัญชี

ตามที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ และส่งมอบบัตร Easy Pass พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันบัตรในการสมัครใช้บริการ โดย กทพ. รับภาระต้นทุนค่าอุปกรณ์บัตร Easy Pass มาตั้งแต่ ปี 2555 และได้คืนค่าประกันให้ผู้ใช้ Easy Pass  ไปเป็นที่เรียบร้อย หากแต่มีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่ง ที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษ หรือหยุดการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ทั้งยังไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass ส่งผลให้ กทพ. มีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการ และดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ ในบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งปัจจุบัน กทพ. พบว่ามีบัตร Easy Pass ที่มีการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี คิดเป็น 25 % ของจำนวนบัตร Easy Pass ทั้งหมดในระบบ

ดังนั้น กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass สำหรับผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการใช้งานเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) ซึ่งจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี เงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ในอัตราเดือนละ 25 บาท หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass และหากถูกหักค่าธรรมเนียมเป็น 0 บาท กทพ. จะดำเนินการยกเลิกการใช้งานและปิดบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass

ทั้งนี้ กทพ. แนะนำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษ หรือเติมเงินสำรองค่าผ่านทางเพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี และขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษอัปเดตบัตร Easy Pass เดิม ให้เป็น Easy Pass Plus (+) เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งระบบ M – Flow ในอนาคต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง