กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ผ่านเครื่อง EDC ด่านเก็บค่าผ่านทาง

ผู้ชมทั้งหมด 488 

กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดให้บริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสาย รวมถึงศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice Center) ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Sevice) ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาออก) โดยสามารถให้บริการ เติมเงิน หรือสมัครใช้บัตร Easy Pass ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ของทุกธนาคาร รวมถึงสามารถเติมเงินผ่าน QR Code ของ กทพ. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

กทพ. ได้พัฒนาการให้บริการบัตร Easy Pass มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัตร Easy Pass รองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด โดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแทนเงินสดในการเติมเงินบัตร Easy Pass หรือการแสกนจ่ายผ่าน QR Code เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย