กทพ. เพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติทางด่วนเฉลิมมหานคร – ศรีรัช  

ผู้ชมทั้งหมด 214 

กทพ. เพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ของทางพิเศษ เพื่อรองรับรถผู้ใช้ Easy Pass บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัชที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จำนวน 11 ด่านฯ

11 ช่องทางฯ ประกอบด้วย

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท ช่องทางที่ 3, ด่านฯ อาจณรงค์ 3 ช่องทางที่ 2, ด่านฯ เลียบแม่น้ำ ช่องทางที่ 3, ด่านฯ สุขุมวิท 62 ช่องทางที่ 4, ด่านฯ อาจณรงค์  ช่องทางที่ 3, ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 ช่องทางที่ 3, ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 2 ช่องทางที่ 3

ทางพิเศษศรีรัช ด่านฯ จันทน์ ช่องทางที่ 2, ด่านฯ คลองประปา 2 ช่องทางที่ 2, ด่านฯ อโศก 3 ช่องทางที่ 5, ด่านฯ ศรีนครินทร์ ช่องทางที่ 11

กทพ. ได้พัฒนาการให้บริการบัตร Easy Pass มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัตร Easy Pass รองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด โดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแทนเงินสดในการเติมเงินบัตร Easy Pass หรือการแสกนจ่ายผ่าน QR Code เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)

ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง