กทพ. เล็งพัฒนาพื้นที่ 1,500 ไร่ เปิดให้เอกชนเช่าลงทุน

ผู้ชมทั้งหมด 756 

กทพเล็งพัฒนาพื้นที่ 1,500 ไร่ เปิดให้เอกชนเช่าลงทุน นำร่องเปิดประมูล 25 พื้นที่ 338.61 ไร่ คาดทยอยประกาศเชิญชวนได้ไตรมาส3/67 คาดให้ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 20% 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย(กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของภาคเอกชน ภายใต้โครงการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยเชิญ กลุ่มนักลงทุน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรทางธุรกิจของ กทพ. เข้าร่วมประชุม

นายสุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า การก่อสร้างทางพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นทางยกระดับเกือบทั้งหมด ทำให้มีพื้นที่ใต้ทางยกระดับตลอดแนว และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ทาง กทพ. ได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ และใช้ระบบภูมิสารสนเทศเก็บข้อมูลและจำแนกการใช้พื้นที่ โดยครอบคลุมที่ดินของหน่วยงานอื่น ๆ พื้นที่ใช้ประโยชน์ และพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อไป ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นโอกาสที่ดี ในการนำเสนอรายละเอียดของพื้นที่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น และตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากทุกท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษอย่างเหมาะสม    

การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ นั้น กทพ.มีพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ประมาณ3,000 ไร่ ทั้งในเมืองและชานเมืองตาม ซึ่งในจำนวนนี้ การทางพิเศษฯ นำมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์แล้วร้อยละ37.74 และใช้เชิงพาณิชย์ร้อยละ 9 จึงยังมีพื้นที่ที่จะนำมาพัฒนาได้อีกมากกว่าร้อยละ 53 ซึ่งการทางพิเศษฯ เหลืออีกประมาณ 1,500 ไร่ มีเป้าหมายเพิ่มการนำพื้นที่ศักยภาพมาดำเนินการพัฒนาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

อย่างไรก็ตาม กทพ.ได้กำหนดที่จะนำร่องก่อน 25 พื้นที่ ขนาดพื้นที่รวม 338.61 ไร่ ที่ดิน 1,144 แปลง คาดว่าจะสามารถทยอยประกาศเชิญชวนได้ในไตรมาส 3/ 2567 จำนวน 17 พื้นที่ ส่วนอีกจำนวน 8 พื้นที่ที่ดิน 614 แปลง ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2570 

สำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1 .กลุ่มพื้นที่ศักยภาพในเมือง ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตทางพิเศษถนนสีลม สำนักงานอโศก สุขาภิบาล 5  และ 4 พื้นที่หัวถนนรามอินทรา พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท (เพลินจิต) พื้นที่อนุสาวรีย์ชัยฯ และพื้นที่ปากซอยวัชรพล 2. พื้นที่ศักยภาพชานเมือง จำนวน 8 พื้นที่ ขนาดพื้นที่ 3-200ไร่ รวมที่ดิน 547 แปลง ประกอบด้วย 1.พื้นที่ในเขตทางพิเศษบริเวณศรีสมาน 2.จุดตัดถนนเทพรักษ์ด้านทิศใต้ 3.จุดตัดถนนเทพารักษ์ด้านทิศใต้ 4.จุดตัดถนนศรีนครินทร์ด้านทิศใต้ 5.บริเวณกม.16 6.พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 7.จตุโชติ-วงแหวนรอบนอกฯ 8.ต่างระดับบางปะอิน 

ส่วนกลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่เตรียมพร้อมรองรับสู่การติดตั้ง EV Station จำนวน 10 พื้นที่ ขนาดที่ 60- 2,200 ตร.ว. ที่ดิน212 แปลง ประกอบด้วย 1.พระราม 6 ซอย 20 2.หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางรามคำแหง 3.งามวงศ์วาน 21 4.พระราม9-อโศก 5.หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางสุรวงศ์ 6.จุดกลับรถเซ็นทรัลพระราม 3 7.งามวงศ์วาน 23 8.บริเวณหลังด้านคลองประปา 9.จุดกลับรถลาดพร้าวทาวน์อินทาวน์ 10.บริเวณถนนวัชรพลใต้ทางพิเศษฉลองรัฐ

“พื้นที่ของ กทพ.ที่มีศักยภาพนั้นมีทั้งแปลงพื้นที่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ พื้นที่ศักยภาพในเมือง พื้นที่ศักยภาพชานเมือง และพื้นที่เตรียมพร้อมรองรับสู่การติดตั้ง EV Station ภายใต้โครงการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษอย่างเหมาะสม”