กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า ) 

ผู้ชมทั้งหมด 584 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางผิวจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยการฉาบผิวทาง (Slurry Seal) ช่วง กม.0+500 – กม.20+000 ทุกช่องทางทั้ง 2 ทิศทาง บริษัทจะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า ) ช่วงหลังด่านบางนา (ขาเข้า) ช่อง 1 – 4 กม.6+000 – กม.3+000 ช่องทางซ้ายมุ่งหน้าลงบางนา โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ปิดเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 โดยปิดเบี่ยงการจราจรเฉพาะช่วงเวลา 22.00 น. – 04.30 น.ของทุกวัน

ช่วงที่ 2 ปิดเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โดยปิดเบี่ยงการจราจรเฉพาะช่วงเวลา 22.00 น. – 04.30 น.ของทุกวัน

ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ  เพื่อให้ สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 และ 062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง