กบง. ซุ่มอนุมัติปรับแผน AEDP- PDP ลดสัดส่วนโรงไฟฟ้าชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 2,420 

หลังจากที่กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการปรับแผนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP 2018 ซึ่งเป็นแผนที่ต้องดำเนินการในระยะ 10 ปีแรก (2564-2573) นั้นล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้อนุมัติการปรับแผน AEDP 2018 และPDP 2018 Rev 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยสาระสำคัญของการปรับแผน AEDP 2018 และPDP 2018 Rev 1 นั้น แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กบง.ได้อนุมัติให้ปรับลดสัดส่วนโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจากเดิมที่บรรจุไว้ให้แผน 1,933 เมกะวัตต์ ลงเหลือประมาณ 700 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมโครงการโรงไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าขยายผล (โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแบบQuick Win เดิม)​ และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ได้เปิดประมูลไปแล้ว 150 เมกะวัตต์ เป็นโครงการนำร่องระยะแรก

พร้อมกันนี้การประชุมกบง.ที่ผ่านมายังได้อนุมัติเพิ่มสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมราว 200 เมกะวัตต์ เพื่อเข้ามาทดแทนสัดส่วนของโรงไฟฟ้าชุมชนฯ โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2567 จำนวน 100 เมกะวัตต์ และในปี 2568 อีก 100 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ยังการปรับแผน AEDP 2018 และPDP 2018 Rev 1 ยังได้เพิ่มสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานน้ำจากสปป.ลาว ซึ่งการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบขยายกรอบปริมาณรับซื้อไฟฟ้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและ สปป. ลาว  เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าจาก 9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,500 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นอีก 1,500 เมกะวัตต์

ทั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่สปป.ลาว เสนอจำหน่ายไฟฟ้าให้กับไทยเป็นโครงการใหม่ประมาณ 5 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3 กำลังการผลิตรวม 480 เมกะวัตต์ 2.โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4 เอ และ 4 บี มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 340 เมกะวัตต์ 3.โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 912 เมกะวัตต์ 4.โครงการพลังน้ำ Sana Kham ขนาดกำลังการผลิต 684 และ 5.โครงการพลังน้ำหลวงพระบาง ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 1,200 เมกะวัตต์

การปรับแผน AEDP 2018 และPDP 2018 Rev 1 ใหม่ทางกบง.ยังได้เร่งรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม,โซลาร์บนทุ่นลอยน้ำ, โซลาร์รูฟท็อป, โซลาร์ภาคประชาชน และพลังงานลมให้เร็วขึ้นภายในระยะเวลา 10 ปี (2564-2573) จากแผนเดิมให้รับซื้อในปลายแผน