กบน.จ่อถกแผนรับมือมาตรการตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร สิ้นสุด 31 ก.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 176 

กบน. เตรียมหารือภายในเดือนก.ค.นี้ วางแนวทางรับมือมาตรการตรึง ราคาไม่ให้เกิน 33 บาทต่อลิตร สิ้นสุด 31 ก.ค. นี้ ขณะที่กองทุนฯ ติดลบรวม 111,338 ล้านบาท ส่วนราคาขายปลีกปัจจุบัน แตะ 32.94 บาทต่อลิตรแล้ว

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2567 กำหนดให้ กระทรวงพลังงาน ควบคุมราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. – 31 ก.ค. 2567 หลังจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2567 ประกาศให้ราคาดีเซลสามารถปรับเกิน 30 บาทต่อลิตรได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2567

ขณะที่ ราคาน้ำมันดีเซล เริ่มปรับขึ้น จาก 29.94 บาทต่อลิตร ในเดือน มี.ค. 2567 มาราคาอยู่ที่ 32.94 บาทต่อลิตร ใกล้ชนเพดานที่ ครม.กำหนดไว้ ไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร ขณะเดียวกันพบว่า บางค่ายน้ำมัน ได้ปรับราคาดีเซล ไปอยู่ที่ 33.44 บาทต่อลิตรแล้ว (ข้อมูลราคาน้ำมันจาก สนพ. ณ วันที่ 8 ก.ค. 2567)

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เตรียมประชุมภายในเดือน ก.ค. 2567 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีราคาน้ำมันดีเซล ที่ควบคุมไว้ไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ก.ค. 2567 นี้

อย่างไรก็ตาม กองทุนน้ำมันฯ มีภาระต้องจ่ายคืนเงินต้นที่กู้จากสถาบันการเงินก้อนแรก 30,000 ล้านบาท ในเดือน พ.ย. นี้ ซึ่งที่ผ่านมา กบน. มีเป้าหมายจะให้กองทุนฯ มีรายได้เป็นบวกในแต่ละวันให้ได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ เพื่อให้สามารถคืนเงินต้นได้ทัน จึงได้ดำเนินการปรับขึ้นราคาดีเซลเพื่อลดภาระกองทุนน้ำมันฯ แต่ปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ ยังอยู่ในภาวะเงินไหลออกประมาณ 178.28 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งมากกว่าเงินไหลเข้า 158.47 ล้านบาทต่อวัน ทำเหตุให้เงินกองทุนฯ ติดลบวันละ  19.81 ล้านบาท หรือประมาณ 594 ล้านบาทต่อเดือน

สำหรับ สถานะเงินกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567  ติดลบรวม 111,338 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันติดลบรวม 63,641 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม (LPG) ติดลบรวม 47,69 ล้าบาท โดยกองทุนฯ ยังคงชดเชยราคาดีเซล อยู่ 2.39 บาทต่อลิตร ซึ่งหากไม่ชดเชยเลย จะส่งผลให้ราคาดีเซลที่แท้จริงอยู่ประมาณ 35.33 บาทต่อลิตร