กบน. สั่งชดเชยราคาขายปลีกดีเซลเพิ่มเป็น 4.93 บาทต่อลิตร

ผู้ชมทั้งหมด 6,898 

กบน. สั่งชดเชยราคาดีเซล แตะ 4.93 บาทต่อลิตร พยุงราคาขายปลีก ไว้ที่ 29.94 บาทต่อลิตร หลังราคาน้ำมันโลกผันผวนปรับสูงขึ้น ขณะที่ กลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ เรียกเก็บเงินผู้ใช้ส่งเข้ากองทุนฯ คงที่ อุดปัญหาเงินไหลออกกว่า 6 พันล้านบาทต่อเดือน

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 มีมตินำเงินกองทุนฯ ไปชดเชยราคาน้ำมันดีเซล เพิ่มเป็น 4.93 บาทต่อลิตร จาก 4.48 บาทต่อลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันโลกผันผวนปรับสูงขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินยังคงเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนฯ ตามเดิม

ส่วนกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ โซฮอล์ 91 ส่งเข้ากองทุนฯ จำนวน 2.80 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 จำนวน 0.81 บาทต่อลิตร, น้ำมันเบนซิน จำนวน 9.38 บาทต่อลิตร และดีเซลเกรดพรีเมียม จำนวน 1.50 บาทต่อลิตร 

ทั้งนี้ ส่งผลให้กองทุนฯ มีเงินไหลเข้า 141.22 ล้านบาทต่อวัน แต่มีเงินไหลออกจากการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สหุงต้ม (LPG) วันละ 364.66 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมเงินไหลออกจากกองทุนฯ  223.44 ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 6,703 ล้านบาทต่อเดือน

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด ณ วันที่ 8 ต.ค. 2566 พบว่า กองทุนฯ ยังคงติดลบอยู่ 68,327 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมัน ติดลบ 23,322 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 45,005 ล้านบาท