กพท.ประสานสายการบิน-สนามบินเตรียมพร้อมเปิดประเทศ

ผู้ชมทั้งหมด 801 

กพท. เร่งประสาน สายการบิน-สนามบิน ปรับมาตรฐานให้บริการกลับมาใกล้เคียงกับช่วงปกติก่อนเกิดโควิด เตรียมพร้อมรองรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้หารือร่วมกับผู้บริหารท่าอากาศยานและสายการบิน เพื่อให้ปรับแผนการให้บริการภายหลังจากรัฐบาลปลดล็อกการเดินทาง และรองรับการเปิดประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เนื่องจากจะมีการเปิดจุดบินมากขึ้นจากการขยายโครงการแซนด์บ็อกซ์ไปยังจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้น

โดยในเบื้องต้นได้ประสานให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินหลัก และท่าอากาศยานที่อยู่ในโครงการแซนด์บ๊อกซ์ ปรับมาตรฐานการให้บริการกลับมาใกล้เคียงกับช่วงปกติก่อนเกิดโควิด – 19 เพื่อให้สามารถรองรับเที่ยวบินต่อเครื่องได้ด้วย นอกเหนือไปจากเที่ยวบินปกติ

ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า กพท.จะต้องทำเรื่องเสนอขอให้ ศบค. พิจารณาปลดล็อคให้สนามบินรองรับเที่ยวบินต่อเครื่องได้ รวมทั้งให้สนามบิน จัดเตรียมระบบตรวจคนเข้าเมือง ตรวจโรคตามาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขให้พร้อมสำหรับให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ

ส่วนของสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินในประเทศนั้น กพท. จะปลดล็อคให้ผู้โดยสารเส้นทางในประเทศสามารถเดือนทางร่วมกับเที่ยวบินของผู้โดยสารแซนด์บอกซ์ ซึ่งเป็นผู้โดยสารจากต่างชาติได้ จากเดิมแยกลำเฉพาะผู้โดยสารแซนด์บ๊อกซ์ 

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นได้ประสานขอให้สายการมีการจัดระเบียบพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องแยกส่วนกันให้ชัดเจน ระหว่างผู้โดยสารที่มาจากโครงการแซนด์บ๊อกซ์ และผู้โดยสารปกติที่บินเส้นทางในประเทศ  เนื่องจากผู้โดยสาร 2 ประเภทมีมาตรฐานการตรวจโรคที่แตกต่างกัน ซึ่งสายการบินควรจัดลำดับ ก่อนหลังในการเดินขึ้น หรือลงจากเครื่องบิน เพื่อป้องกันความสับสนในขั้นตอนการตรวจโรค