กฟน.ผนึกพันธมิตรจีนศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ

ผู้ชมทั้งหมด 1,169 

กฟน.เตรียมร่วมทุนบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจจีนหวังร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าขยะเขตหนองแขม และแขวงอ่อนนุช 60 เมกะวัตต์ คาดใช้เงินลงทุน 10,000 ล้านบาท รอกกพ.ประกาศรับซื้อไฟฟ้า เบื้อต้น ลงนาม MOU ศึกษาแนวทางร่วมทุนก่อน คาดใช้เวลาศึกษา 1 ปี  

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ (กฟน.) MEA เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การศึกษาแนวทางการร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม กับบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (SDIC POWER : State Development & Investment Corporation) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ทั้งนี้ปัจจุบัน “นิวสกาย เอ็นเนอร์จี” เป็นผู้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะหนองแขม ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ ปริมาณขยะ 500 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นโครงการเก่า และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าใหม่อีก 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการกำจัดมูลฝอยหนองแขม 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ปริมาณขยะ 1,000 ตันต่อปี และโครงการกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชอีก 1 โครงการขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ปริมาณขยะ 1,000 ตันต่อปี ซึ่งหากรวมกำลังการผลิตใหม่ 2 โครงการมีกำลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ ซึ่งนอกจากลงทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าแล้วกฟน.ยังได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Smart Grid เชื่อมกับระบบโรงไฟฟ้าอีกด้วย

อย่างไรก็ตามความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ปี หากมีความชัดเจนเรื่องการลงทุนก็กฟน.ก็จะใช้บริษัท เอ็มอีเอ เอนเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด (MEA Energy Solution) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ กฟน. เป็นผู้ร่วมลงทุน สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาและข้อตกลงร่วมกัน โดยการจัดตั้งบริษัท เอ็มอีเอ เอนเนอร์จี โซลูชั่น จำกัดนั้นอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

“นิวสกาย เอ็นเนอร์จีฯ นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลชุมชนที่ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองนโยบายตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงาน อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญ ของการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Smart Grid ของกฟน.” นายกีรพัฒน์ กล่าว

นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเตา 500 ตันต่อวัน ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ เป็นโครงการเก่าที่ได้รับอัตราการรับซื้อไฟฟ้า แอดเดอร์ (Adder) 3.50 บาทต่อหน่อย สัญญารับซื้อไฟฟ้าตามแอดเดอร์ 7 ปี

ส่วนโครงการกำจัดมูลฝอยหนองแขม 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ปริมาณขยะ 1,000 ตันต่อวัน และโครงการกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชอีก 1 โครงการขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ปริมาณขยะ 1,000 ตันต่อวัน โดยทั้ง 2 โครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ประกาศรับซื้อ 400 เมกะวัตต์ ซึ่งเดิมที่รัฐกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (Fit) อยู่ที่ 3.66 บาทต่อหน่วย ทั้ง 2 โครงการคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 10,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามโครงการกำจัดมูลฝอยฯ ที่อ่อนนุชได้ดำเนินการทำประชาพิจารณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนโครงการกำจัดมูลฝอยฯ หนองแขม จะทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 29-31 มีนาคมนี้ ภายหลังจากทำประชาพิจารณ์แล้วเสร็จก็ต้องรอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศ Fit ใหม่ และรอความชัดเจนการรับซื้อไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงานก่อนถึงจะดำเนินการก่อสร้าง