กฟผ. คว้ารางวัล ASOCIO Awards 2022 สาขา Environmental, Social and Governance

ผู้ชมทั้งหมด 482 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับรางวัล ASOCIO Tech Excellence Awards 2022 สาขา Environmental, Social and Governance จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย โดยมีนายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. และนายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์การประชุมรีสอร์ท เวิล์ด เซนโตซา ประเทศสิงคโปร์ จากผลงานการนำระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ในโรงไฟฟ้า กฟผ. บนพื้นฐานของเทคโนโลยี AI ช่วยให้คาดการณ์อายุการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบติดตามและแจ้งเตือนเมื่อพบการทำงานผิดปกติแบบเรียลไทม์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ  

รางวัล ASOCIO Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกทั้ง 24 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบผลสำเร็จใน 8 สาขา ได้แก่ 1) Outstanding Tech Company Award 2) Outstanding User Organization Award 3) Digital Government Award 4) EdTech Award 5) Health Tech Award 6) Cybersecurity Award 7) Environmental, Social & Governance Award และ 8) Start-Up Award