กฟผ. คว้า 2 เหรียญเงิน และ Special Prize ในเวที International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 49

ผู้ชมทั้งหมด 137 

นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. รับ 2 รางวัล ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากการประกวดและจัดแสดงในเวที “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยผลงานระบบบริหารจัดการพลังงาน (ENZY: Energy Management Platform) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จาก The 1st Institute Inventors and Researchers in I.R. Iran ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ ผลงานเรื่อง สารปรับปรุงดินกรดฮิวมิค กฟผ. ผลพลอยได้จากการทำเหมืองแร่ลิกไนต์ (EGAT Humic Soil Amendment: a by-Product of Lignite Mining) ซึ่งเป็นผลงานต่อยอดงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ระหว่าง กฟผ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับ กฟผ.