กฟผ.จับมือมหาวิทยาลัยดังร่วมปั้นAnimatorชิงทุนกว่า3.2แสนบาท

ผู้ชมทั้งหมด 710 

นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 แห่ง จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการสร้างสรรค์การผลิตสื่อแอนิเมชันอย่างมีคุณค่า และตระหนักถึงปัญหา สิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศ

โดยสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินงาน กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และด้าน CSR โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านโครงการปลูกป่า สร้างฝาย การป้องกันไฟป่า การติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ กฟผ. และชุมชน การส่งเสริมองค์ความรู้ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว ศูนย์เรียนรู้ กฟผ.

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อแอนิเมชันที่มีวิธีการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่าย สวยงาม และน่าสนใจ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาคุณภาพอากาศ และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งโครงเรื่อง บท และสตอรี่บอร์ด ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้า : ความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” ความยาว 1 หน้า กระดาษ A4 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ ภาคเหนือ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ภาคกลาง – มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาคใต้ – มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานภูมิภาคละ 10 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท สำหรับผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะในแต่ละภูมิภาค โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท รวมมูลค่า 320,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.egat.co.th/

“กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประกวดแอนิเมชันทั้ง 4 ภูมิภาค จะทำให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอากาศและหันมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยได้สูดอากาศสดชื่นเต็มปอดในทุก ๆ วัน” นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย