กฟผ. จับมือ บอท. นำร่องพัฒนานวัตกรรมเรือไฟฟ้า ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้ชมทั้งหมด 1,335 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการองค์การ ระหว่าง กฟผ. โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) โดย พลเรือตรี เอก สารสาส กรรมการผู้จัดการ บอท. เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางในการพัฒนางานด้านยุทธศาสตร์ และการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาเรือไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพลังงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง