กฟผ. ชวนคนไทยร่วมช้อปสินค้าเบอร์ 5 ราคาสุดพิเศษในงาน 30 ปี DSM ระหว่าง 20 – 24 ก.ย.นี้  

ผู้ชมทั้งหมด 420 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับภาระกิจการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. หรือ Demand Side Management (DSM) ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 30 ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2536 ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดกระลดใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในวาระครบรอบ 30 ปี กฟผ. เตรียมจัดงาน 30 ปี การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) พร้อมเปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โฉมใหม่ เพื่อยกระดับการลดใช้พลังงานและลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ ชวนช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ราคาสุดพิเศษ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 20 – 24 ก.ย. นี้ ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระบุว่า กฟผ. มุ่งมั่นดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ควบคู่กับส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ ภายในปี ค.ศ. 2050 ด้วยกลยุทธ์ Triple S ได้แก่ Sources Transformation เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน Sink Co-creation เพิ่มแหล่งดูดซับกักเก็บคาร์บอน และ Support Measures Mechanism ส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคประชาชน

โดยเฉพาะการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. หรือ Demand Side Management (DSM) ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2536 ภายใต้กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ พัฒนาเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน และติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รวม 22 ผลิตภัณฑ์ อาคาร ส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานในอาคาร การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในบ้านและอาคาร ครอบคลุมทั้งบ้านอยู่อาศัย  สำนักงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล และอุปนิสัย สร้างการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยการใช้พลังงานอย่างประหยัดสู่เยาวชนภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวกว่า 1,300 แห่ง ส่งผลให้ตลอด 30 ปีที่ผ่านมากระตุ้นให้เกิดการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ากว่า 3.5 หมื่นล้านหน่วย หรือประมาณ 1.7 แสนล้านบาท กฟผ. จึงเตรียมเปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และเปิดตัวโครงการโรงเรียนเบอร์ 5 เป็นครั้งแรกในงานมหกรรม 30 ปี DSM ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 20 – 24 กันยายน 2566 ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อยกระดับการจัดการใช้พลังงานของภาคประชาชนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมร่วมชมบ้านเบอร์ 5 จำลองที่รวบรวมนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต นิทรรศการผลสำเร็จ 30 ปี DSM ผลงานและนวัตกรรมจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว

ภายในงานยังมีกิจกรรม “DSM 30 ปี 30 นาทีทอง” ชวนคนไทยร่วมช้อปสินค้าเบอร์ 5 ในราคาสุดพิเศษจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 กว่า 60 ราย และเมื่อซื้อสินค้าครบทุก 500 บาท ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ส่งเสริมการใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงเพียงนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟใหม่วันละ 100 ชุด (เฉพาะวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566)

นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566 ยังมีการจัดงาน Building Construction Technology Expo 2023 (BCT Expo 2023) เพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอาคารสีเขียว การบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ และงาน LED Expo Thailand 2023 จัดแสดงเทคโนโลยีไฟฟ้าและแสงสว่างระดับนานาชาติ เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี LED และระบบไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทันสมัยแบบเสมือนจริง” ณ Hall 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย กฟผ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Pavilion Powered by EGAT ซึ่งรวบรวมเทคโนโลยี LED & Smart Lighting ภายใต้แนวคิด “โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ” โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะ รวมถึงการเปิดเวทีเจรจากับคู่ค้าในภาคธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

“กฟผ. ขอเชิญชวนคนไทยร่วมชมงาน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ทั้งในงานมหกรรม 30 ปี DSM งาน BCT Expo 2023 และ LED Expo Thailand 2023  เพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศในอนาคต”