กฟผ. ชวนคนไทยลดใช้พลังงาน นำร่องปิดไฟ ถอดสูท ปลดไท

ผู้ชมทั้งหมด 562 

กฟผ. เข้มเดินหน้าประหยัดพลังงานต่อเนื่อง ขานรับปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ขยายเวลาการปลดระวางโรงไฟฟ้าแม่เมาะช่วยพยุงค่าไฟ นำร่องงดใส่สูท ไม่ผูกเนกไท ปิดไฟป้ายโฆษณาที่ กฟผ. รับผิดชอบหลัง 4 ทุ่ม วอนคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงาน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกัน

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังคงส่งผลต่อวิกฤตพลังงานโลก ซึ่งกระทบต่อราคาพลังงานในประเทศไทย กฟผ. มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากร่วมรับภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนตามแนวทางบริหารค่าไฟฟ้าตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่งวดเดือนกันยายนปี 2564 จนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า 120,000 ล้านบาท แล้ว กฟผ. ยังปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าเป็นน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าทดแทน LNG ที่มีราคาสูงกว่า จะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลงได้ส่วนหนึ่ง พร้อมขยายเวลาปลดระวางโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 ออกไปจนถึงปี 2568 และอยู่ระหว่างการเตรียมนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 กลับมาผลิตไฟฟ้าอีกครั้ง รวมถึงปรับแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ควบคู่กันไปด้วย

นอกจากนี้ กฟผ. ยังขานรับมาตรการประหยัดพลังงานของภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตระหนักถึงวิกฤตพลังงาน พร้อมประสานความร่วมมือในการประหยัดพลังงานให้กับคนไทยทั้งชาติ

ที่ผ่านมา กฟผ. บรรลุเป้าหมายการลดใช้พลังงานภายในสำนักงาน เขต เขื่อน โรงไฟฟ้า ทั่วประเทศลงร้อยละ 20  และยังคงเดินหน้าลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยออกมาตรการประหยัดพลังงานเพิ่มเติม อาทิ กำหนดเวลาปิดไฟป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ กฟผ. รับผิดชอบ หลังเวลา 22.00น. รณรงค์ไม่ใส่สูท ไม่ผูกไท นอกจากเป็นงานสำคัญที่มีการกำหนดเครื่องแต่งกายเป็นสากล เป็นต้น

“หลายประเทศทั่วโลก ยังคงต้องเผชิญวิกฤตพลังงานในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน กฟผ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ พร้อมเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่ และเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงานด้วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตนเอง” นายชัยวุฒิ หลักเมือง ย้ำตอนท้าย