กฟผ. ชวนช้อปสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 โฉมใหม่ในงาน 30 ปี DSM 

ผู้ชมทั้งหมด 553 

กฟผ. ชวนช้อปสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 โฉมใหม่ ในงาน 30 ปี DSM ตั้งแต่วันนี้ – 24 .. 66  Hall 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี

วานนี้ (20 กันยายน 2566 ) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 30 ปีDSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า พร้อมด้วยนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานผู้ประกอบการกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน แสดงความมุ่งมั่นร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ณHall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ากับทิศทางพลังงานไทยในอนาคต” ระบุว่า ทิศทางพลังงานไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด กระทรวงพลังงานจึงจัดทำกรอบแผนพลังงานชาติมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050 โดยตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50% ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยมีเป้าหมายลดความเข้มของการใช้พลังงาน 30% และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ผ่านกลยุทธ์ภาคบังคับเช่น มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS) มาตรการด้านภาษีในภาคขนส่ง กลยุทธ์ภาคส่งเสริม เช่น มาตรการเปลี่ยนอุปกรณ์และส่งเสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื่อดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน และกลยุทธ์ภาคสนับสนุน เช่น มาตรการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Side Management (DSM) ที่ กฟผ. ดำเนินการ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศอย่างมหาศาล และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคต

ด้านนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในการใช้พลังงาน ทั้งการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างทัศนคติด้านการประหยัดพลังงานแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าผ่านกลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์อาคาร อุตสาหกรรม และอุปนิสัย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 40 โครงการ สามารถกระตุ้นให้เกิดการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ากว่า 35,600 ล้านหน่วย หรือประมาณ 1.78 แสนล้านบาท และนำไปสู่การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศลงกว่า 19.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 30 ปี DSM กฟผ. ได้เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว รูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับความเข้มข้นของการประหยัดพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม2567 ดังนี้

–  เพิ่มเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จาก 1-3 ดาว เป็น 1-5 ดาว เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม

–  แสดงปริมาณการลดการปล่อย CO2 ตลอดช่วงการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5

–  เพิ่มสัญลักษณ์กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) เพื่อขยายบทบาทของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากช่วงการเลือกซื้อสู่การดูแลตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle) ของอุปกรณ์

–  เพิ่ม QR Code เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การใช้งาน การติดตั้งและการบำรุงรักษาตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

รวมถึงเปิดตัวโครงการโรงเรียนเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) โรงเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2) โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน 3) โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน และ 4) อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา โดยมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวแล้วกว่า 4 ล้านคน และเครือข่ายโรงเรียนกว่า 1,300 โรงเรียน

นอกจากนี้ ภายในงานยังรวบรวมมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 ในราคาสุดพิเศษจากผู้ประกอบการกว่า 60 ราย ชวนลุ้นรับข้อเสนอพิเศษอีกมากมายในกิจกรรม “DSM 30 ปี 30 นาทีทอง” และเมื่อซื้อสินค้าครบทุก 500 บาท ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล Lucky Draw ทุกวัน และลุ้นรางวัลใหญ่ในวันสุดท้าย 24 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. กิจกรรมส่งเสริมการใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง เพียงนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟใหม่วันละ 100 ชุด (เฉพาะวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566) และชมมินิคอนเสิร์ตจาก “โรส ศิรินทิพย์” และ Cooking Show จาก “เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์” ในวันที่23 – 24  กันยายน 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี