กฟผ. ชวนท่องเที่ยวชุมชนใกล้กรุง ในงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย”

ผู้ชมทั้งหมด 1,157 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางกรวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพ กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. นางสาวพิมพกานต์ พิพิธนานันท์ ผู้อำนวยการการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร และนายสุเทพ จันทน ประธานหลักสูตรศิลปะประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้ งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง