กฟผ. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ กว่า 20 ล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 955 

กฟผ. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ กว่า 20 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ด้วยแคมเปญส่วนลดซื้อเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 พร้อมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างอากาศที่ดี

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 ที่ กฟผ. ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า และร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในการมอบส่วนลดมูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 ในราคาพิเศษ ซึ่งได้หมดเขตการรับสิทธิส่วนลดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีกระแสตอบรับที่ดีมาก

โดยสามารถจำหน่ายเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 10,000 เครื่อง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้กว่า 20 ล้านบาท อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพจากการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2,400 ตัน อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างอากาศที่ดีให้กับประเทศต่อไป

สำหรับเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน  ให้ความร้อนเร็ว ทำความสะอาดง่าย  มีความปลอดภัยสูง  ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เตาเแก๊ส   อีกทั้งไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และอนาคต กฟผ. จะเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5  รูปแบบหลายหัว เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น