กฟผ. ผนึก แอนดริทซ์ ดึงระบบอัตโนมัติยกระดับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ผู้ชมทั้งหมด 576 

กฟผ. จับมือ แอนดริทซ์ ไฮโดร จีเอ็มบีเอช นำระบบอัตโนมัติ พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทยให้มีความทันสมัย เตรียมขยายโอกาสด้านธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท แอนดริทซ์ ไฮโดร จีเอ็มบีเอช (เอเอช) ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมขยายโอกาสด้านธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ทางบริษัท Andritz และ กฟผ. จะร่วมกันยกระดับมาตรฐานโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้มีความทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติ (Automation) สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และนโยบายด้านการสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก โดยบริษัท Andritz มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขณะที่ กฟผ. มีความเชี่ยวชาญด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

“ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะร่วมกันขยายการเติบโตทางด้านธุรกิจของทั้งสองหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ในยุคที่พลังงานหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น”

ด็อกเตอร์ ฮารัลด์ ฮีเบอร์ กรรมการผู้บริหารบริษัท แอนดริทซ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัท Andritz ร่วมงานกับ กฟผ. ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลของ กฟผ. ถือเป็นประสบการณ์ทำงานที่ดีอย่างยิ่งของบริษัท ขอขอบคุณ กฟผ. ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของบริษัท หวังว่าบันทึกข้อตกลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรในด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนต่อไป