กฟผ. ผนึก STACS ยกระดับออกใบรับรองผลิตพลังงานหมุนเวียนสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียน

ผู้ชมทั้งหมด 475 

กฟผ. จับมือ STACS ประเทศสิงคโปร์ บูรณาการข้อมูลแพลตฟอร์ม ESGpedia ยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หนุนการใช้ไฟฟ้าสีเขียว ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในไทยและอาเซียน สู่เป้าหมายลดความเป็นกลางทางคาร์บอน

วันนี้ (26 ต.ค.2565) นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางสาวชารอน หยวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท Hashstacs Pte Ltd. หรือ STACS ประเทศสิงคโปร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียน

นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ในฐานะผู้ออกใบรับรอง (Local Issuer) การผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) เพียงรายเดียวของไทย ได้ร่วมกับ STACS ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและติดตามมาตรฐานด้านความยั่งยืน การเงิน และสิ่งแวดล้อม นำบล็อกเชนแพลตฟอร์ม ESGpedia มาใช้ตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล REC ของไทย เพื่อช่วยป้องกันการนับซ้ำ (Double Counting) และเสริมสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการออกใบรับรอง REC เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยหลักของความยั่งยืนด้านพลังงานสะอาด เศรษฐกิจหมุนเวียน และผลักดันประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียนในอนาคต

นางสาวชารอน หยวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ STACS กล่าวว่า แพลตฟอร์ม ESGpedia เป็นระบบที่รวบรวมการออกใบรับรองด้าน ESG ตามมาตรฐานสากล รวมถึงทะเบียนคาร์บอนเครดิตสากล โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และ REC ที่บริษัทชั้นนำ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เชื่อถือและใช้ในการรายงานกับมาตรฐานการรายงานในระดับสากล เช่น RE100, CDP เป็นต้น โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองหน่วยงานจะช่วยผลักดันความน่าเชื่อถือในตลาดใบรับรองการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน และผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality