กฟผ. พัฒนาและเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ในพื้นที่ของเครือสหพัฒน์

ผู้ชมทั้งหมด 407 

เครือสหพัฒน์ ลงนามร่วมกับ กฟผ. พัฒนาและเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT แก่ผู้ใช้ EV ในพื้นที่ของเครือสหพัฒน์ ต่อยอดธุรกิจสีเขียวสร้าง EV Ecosystem หนุนทุกการเดินทางทั่วไทย มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย โดยมี นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ และนายกุลิศ สมบัติศิริ ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. ให้เกียรติเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาให้สถานีชาร์จ (EV Charging Station) ในพื้นที่ของเครือสหพัฒน์ เป็นโครงการต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมยกระดับและขับเคลื่อนพัฒนาในทุกมิติของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยให้ปลอดภัย สะดวก คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด รวมถึงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องให้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งการสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าว ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ยินดีอย่างยิ่งที่เครือสหพัฒน์ โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) องค์กรชั้นนำในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ กฟผ. เชื่อมั่นว่า ทั้ง 2 องค์กรสามารถนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของตนเองมาร่วมกันพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

ปัจจุบัน กฟผ. พัฒนาระบบนิเวศด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ทั้งเป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT พัฒนาแอปพลิเคชัน EleXA สำหรับใช้งานสถานีชาร์จฯ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการสถานีชาร์จอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจลงทุนติดตั้งสถานีอัดชาร์จด้วยตนเอง โดยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้านอกจากจะช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 30@30 แล้ว ยังเป็นการผลักดันให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ และขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 

ปัจจุบันทั้ง 2 หน่วยงาน ได้นำร่องร่วมกันพัฒนา และเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ที่บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น C2 ศูนย์การค้า เจ พาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ เป็นหัวชาร์จด้วยความเร็วปกติ (AC Normal Charge) ขนาด 22 kW 5 หัวชาร์จรองรับการชาร์จรถ EV ได้ 5 ช่องจอด 

นอกจากนี้ยังร่วมกันศึกษาแนวทางการต่อยอดสถานีชาร์จในบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของเครือสหพัฒน์ ได้แก่ KingBridge Tower (อาคารสำนักงานให้เช่า) KingsQuare Residence (โครงการที่อยู่อาศัย) รวมทั้ง ร่วมกันศึกษาเพื่อต่อยอดธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่สวoอุตสาหกรรม (Industrial Park) ด้วย