กฟผ. มอบเงิน10ล้านให้รพ.รามาธิบดีปรับปรุงหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 850 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงิน 10 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับนำไปปรับปรุงหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลืองและสีแดงที่เพิ่มขึ้น รวม 80 เตียง ณ บริเวณหน้าอาคาร 50 ปี กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี