กฟผ. ระดมพลมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ผู้ชมทั้งหมด 2,067 

กฟผ. เร่งจัดทำถุงยังชีพ 4,600 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากเหตุน้ำท่วม–น้ำป่าไหลหลากฉับพลันจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่งมอบถึงมือประชาชนแล้ว 2,600 ชุด และเตรียมส่งมอบต่อเนื่องอีก 2,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ระดมพนักงานและจิตอาสา กฟผ. จัดทำถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” พร้อมส่งมอบเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในหลายพื้นที่ ซึ่ง กฟผ. ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” แล้ว จำนวน 2,600 ชุด ให้แก่ 7 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และยะลา และเตรียมส่งมอบเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบเหตุ รวมทั้งยังเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย

สำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครศรีธรรมราชที่มีระดับน้ำท่วมสูงนั้น ขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ และไม่ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับแต่อย่างใด ทั้งนี้ กฟผ. ได้วางมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมเตรียมแผนรองรับและป้องกันสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาพรวม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชน