กฟผ. รับพระราชทานรางวัล “องค์กรดีเด่น” ในงานพระราชทานรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 21”

ผู้ชมทั้งหมด 21,270 

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับพระราชทานรางวัล “องค์กรดีเด่น” ในงานพระราชทานรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 21” จัดโดยสมาคม นักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคม และสิ่งที่ดีต่อประเทศ อีกทั้งสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร หรือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา