กฟผ.ร่วมกับราชทัณฑ์ตรวจโควิด-19เชิงรุกผู้ต้องขัง

ผู้ชมทั้งหมด 1,504 

กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต เร่งผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก มอบแด่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 10 แห่ง ล็อตแรกมอบเรือนจำกลางคลองเปรม ตรวจคัดกรองผู้ต้องขังรับใหม่ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการปฏิบัติหน้าที่ เบื้องต้นมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกเพื่อใช้ตรวจคัดกรองโรค COVID-19 จำนวน 4 ตู้ ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมีนายธาตรี สุนพงศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กฟผ. มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โดยการมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 มาโดยตลอด โดย กฟผ. มีความตั้งใจที่จะมอบตู้ความดันบวกให้ครบทั้ง 10 สถานพยาบาลในเรือนจำและทัณฑสถานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นสถานพยาบาลลูกข่ายของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ตามที่ได้มีการแจ้งความประสงค์มาที่ กฟผ.

นายธาตรี สุนพงศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการในผู้ป่วย กรมราชทัณฑ์จึงได้ยกระดับมาตรการให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในผู้ต้องขังรับใหม่ทุกคนก่อนเข้าเรือนจำ จากเดิมที่มีมาตรการกักตัว 14 วันเท่านั้น และเมื่อทราบว่า กฟผ. ผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ทางผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม จึงได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์ตู้ความดันบวกเพื่อนำมามอบให้แก่สถานพยาบาลในเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 10 แห่ง เพื่อใช้ป้องกันเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในผู้ต้องขังต่อไป

สำหรับ ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีขนาดและความหนาที่ศึกษาแล้วว่าเหมาะสมต่อการใช้งาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ภายในตู้มีช่องสำหรับสอดมือซึ่งปิดผนึกอย่างมิดชิด เพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย และยังมีชุดควบคุมแรงดันอากาศ ทำหน้าที่ดูดอากาศผ่านชุดกรองฆ่าเชื้อ และฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เพื่อกรองอากาศ และฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เมื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 แล้ว ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบของ กฟผ. ยังสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้อีกด้วย

“ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่กรมราชทัณฑ์ในครั้งนี้ เบื้องต้นจะได้ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก 4 ตู้นี้ ไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพหานคร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป” นายธาตรี กล่าว