กฟผ. ส่งถุงยังชีพ น้ำดื่ม ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ผู้ชมทั้งหมด 1,175 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับจังหวัดยะลาและเครือข่ายพันธมิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เบื้องต้นส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุด น้ำดื่ม 3,000 ขวด ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบันนังสตา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา รวมถึงอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และ กฟผ. ได้เตรียมแผนฟื้นฟู โดยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทำการสำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดอีกด้วย ทั้งนี้ กฟผ. พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย