กฟผ. หนุนนนท์พร้อม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน เร่งทำเป้าให้ประเทศ

ผู้ชมทั้งหมด 694 

กฟผ. สนับสนุนจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 3 ณ ศูนย์กีฬากำธนฯ กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี รองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้กว่า 6,000 คนต่อวัน

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 (Booster) แก่ประชาชน

โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี อายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี และลงทะเบียนผ่าน www.นนท์พร้อม.com สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้ถึง 6,000 คนต่อวัน เบื้องต้นเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2564 และเตรียมให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะเข็มที่ 3 แก่ประชาชนในเดือนตุลาคม ช่วงวันที่ 6-7, 11-12 และ 25-26 ตุลาคม 2564 โดยสามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้ผ่านทาง www.นนท์พร้อม.com

พร้อมกันนี้ กฟผ. ยังร่วมส่งจิตอาสากว่าวันละ 100 คน ในการช่วยจัดระเบียบ ดูแลความเรียบร้อย และคีย์ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) บางกรวย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการคัดกรองและฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดสถานที่จอดรถ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่