กฟผ. หนุนสาธารณสุขตรวจเชิงรุกมอบตู้ความดันบวกและลบให้รพ.150แห่ง

ผู้ชมทั้งหมด 2,087 

กฟผ.มอบมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบพร้อมชุด PPE หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 ให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงสูง อาทิ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลอื่นๆ กว่า 150 แห่ง

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด–19 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ เสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ หน้ากากอนามัยที่กฟผ.คิดประดิษฐ์นวัตกรรมสำหรับป้องกันการติดเชื้อมามอบให้  ถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับบุคลากรด่านหน้าที่ต้องสัมผัสกับผู้รับบริการจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถแสดงประวัติที่ชัดเจนได้

นวัตกรรมเหล่านี้จึงช่วยให้ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เกิดความปลอดภัย สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่  ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับมอบในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลจำนวน 150 แห่ง ใน 39 จังหวัด รวมถึงในพื้นที่เสี่ยงสูง อาทิ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ถือเป็นวิกฤตที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอีกครั้ง โดย กฟผ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนในสังคมที่ร่วมสู้โควิด-19 เร่งระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมของทีมช่าง กฟผ. ผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุกและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยวันนี้ได้ส่งมอบรวมทั้งสิ้น 53 ตู้ แบ่งเป็นตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกจำนวน 42 ตู้ ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบจำนวน 11 ตู้ และจะดำเนินการผลิตจนครบ 200 ตู้ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการ

สำหรับตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบที่ กฟผ. พัฒนาขึ้น จะมีช่องสำหรับสอดมือซึ่งปิดผนึกอย่างมิดชิดเพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ซึ่งการใช้งานตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกบุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบผู้ป่วยจะอยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยแพร่กระจายออกมาในอากาศ โดยมีชุดควบคุมแรงดันอากาศ (Filter Box) ทำหน้าที่ดูดอากาศผ่านชุดกรองฆ่าเชื้อ (Hepa) และฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เพื่อกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อื่น ๆ อาทิ ชุด PPE จำนวน 50,000 ชุด หน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 80,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น ถุงมือทางการแพทย์ 250,000 คู่ หมวกคลุมผม 100,000 ชิ้น เสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ 570 อัน และน้ำดื่ม 240,000 ขวด พร้อมเร่งผลิตเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและประชาชนแล้วกว่า 40,000 ลิตร รวมถึงแอลกอฮอล์ล้างมือในรูปแบบสเปรย์บรรจุขวดขนาดเล็ก เพื่อนำไปใช้ในการทำความสะอาดป้องกันตนเองจากโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย