กฟผ. เปิดตัว รถEV พร้อมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว จ.แม่ฮ่องสอน หนุนเมืองท่องเที่ยวสีเขียว

ผู้ชมทั้งหมด 649 

กฟผ. เปิดตัวขบวนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แม่ฮ่องสอน พร้อมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

วันนี้ (29 มิถุนายน 2566) จังหวัดแม่ฮ่องสอนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดตัวขบวนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวน พร้อมด้วยนายสมนึก หาสาตร์สิน ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอนุศักดิ์ จันทคราม หัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำร่องสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ. ร่วมงาน ณ บริเวณหอนาฬิกา ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทใหญ่ จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ และเพื่อพัฒนาแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน หน่วยงานต่าง ๆ จึงร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว โดยรณรงค์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการขนส่งและการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดขบวนยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ จะเปิดประสบการณ์ประสบการณ์ให้ชาวแม่ฮ่องสอนได้สัมผัสและทดลองใช้บริการ EV BUS มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมเมืองแม่ฮ่องสอนสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ 

นายอนุศักดิ์ จันทคราม หัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำร่องสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ. กล่าวเสริมว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด เพื่อพัฒนาระบบผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนควบคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวและเมืองสีเขียว โดยติดตั้งไฟถนนโซลาร์เซลล์ ป้ายแสดงผล (Billboard) แสดงค่าการจัดการพลังงาน การแจ้งเตือนภัยพิบัติ และการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดผ่านยุทธศาสตร์SMART CITY ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน สนับสนุนการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมสนองนโยบายของประเทศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมเปิดขบวนยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ ประกอบด้วย EV BUS ที่ออกแบบลวดลายด้านข้างรถ โดยพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่สวยงามของจังหวัด รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้าสำหรับบริการชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง ที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาด้านพลังงานสะอาดในอนาคต