กฟผ. เปิดตัว ‘ระบบกักเก็บพลังงาน Hydrogen’ หนุนใช้ RE100 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ สำนักงานกลาง บางกรวย

ผู้ชมทั้งหมด 427 

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และMr.Sebastian-Justus Schmidt CEO บริษัท Enapter ร่วมเปิดตัวโครงการระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Energy Storage System: HESS) ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยจ่ายไฟฟ้าให้บ้านรักษ์พลังงาน บริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้วยพลังงานสะอาด (Renewable Energy) 100% จากระบบกักเก็บพลังงานก๊าซไฮโดรเจน ควบคู่กับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof Top) เพื่อเป็นต้นแบบและต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ด้านพลังงานสะอาดในอนาคต พร้อมทั้งเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาระบบกักเก็บพลังงานก๊าซไฮโดรเจนอย่างเป็นรูปธรรมหนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ HESS นับเป็นโครงการระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจน แห่งที่ 2 ของ กฟผ. ถัดจากกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศูนย์เชี่ยวชาญพลังงาน กฟผ. (EGAT – Energy Excellence Center: EGAT – EEC) ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. บ้านผีเสื้อ และบริษัท Enapter ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดหา และติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบก๊าซไฮโดรเจน ระบบบริหารจัดการพลังงานและอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงดำเนินการ Microgrid Pilot Project ร่วมกับบ้านรักษ์พลังงานในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง