กฟผ.เปิด รฟ.พลังน้ำเขื่อนผาจุก หนุนใช้พลังงานสะอาด

ผู้ชมทั้งหมด 732 

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 14 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 7 เมกะวัตต์) ลั่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน 45,000 ตัน/ปี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ. อุตรดิตถ์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก นับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด โดยการนำน้ำที่ต้องระบายอยู่แล้วของเขื่อนผาจุกมาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าอีกครั้งก่อนระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำตามเดิม ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตรและด้านพลังงานร่วมกัน เกิดความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานใหม่ให้แก่ประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก เป็นผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และกรมชลประทาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 14 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 7 เมกะวัตต์) เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 45,000 ตัน/ปี ตอบโจทย์พลังงานสะอาดช่วยลดภาวะโลกร้อน สอดรับกับนโยบายพลังงานของประเทศ พร้อมมุ่งสู่ Carbon Neutrality ควบคู่กับดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม